Poniedziałek, 21 Październik 2019 19:11

 

Nowy Sącz, dnia 10 października 2019 r.

 

Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

Minęło 25 lat od chwili, kiedy z mojej inicjatywy oraz kilkunastu kolegów - uczestników i laureatów,  Ogólnopolskich Wystaw oraz Ogólnopolskich Biennale Pasteli ? powołaliśmy w 1994 roku Stowarzyszenie Pastelistów Polskich.

 

Celem Stowarzyszenia było upowszechnianie i rozwijanie techniki pastelowej wśród artystów i promowanie twórczości członków organizacji. Swoje zadania SPP realizowało na podstawie przyjętego Statutu poprzez różne formy działania jak: plenery, wystawy indywidualne i zbiorowe członków SPP, druki katalogów i wspieranie swoim autorytetem inicjatyw innych organizacji, szkół plastycznych, domów kultury, który promowały malarstwo pastelowe wśród dorosłych oraz młodzieży. Szczególne znaczenie dla SPP miała współpraca i partnerstwo z Biurem Wystaw Artystycznych i Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w dziele organizacji i promowania Międzynarodowych Biennale Pasteli.

Bardziej szczegółowe dane o formach i zakresie aktywności Stowarzyszenia znajdują się w sprawozdaniu ustępującego Zarządu.

 

W swojej historii SPP miało okresy bardzo wzmożonej aktywności, ale także przeżywało czas stagnacji i regresu. Wynikało to z wielu okoliczności. Przejmuję za to pełną, osobistą odpowiedzialność. Zdecydowałem, że po 25-ciu latach nieprzerwanej pracy dla Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, czas na odejście z tej funkcji z powodu stanu zdrowia, wieku i osobistych problemów. Mimo wszystko bilans działalności SPP wypada korzystnie.

Poprzez kontakty osobiste, zawiązane przyjaźnie i wspólne zainteresowania stworzyliśmy własne, bardzo ciekawe i twórcze środowisko artystyczne, z którym utożsamia się ponad 200 osób z kraju i z zagranicy.

Mam nadzieję, że SPP będzie się dalej rozwijało i aktywizowało. Dlatego bardzo proszę o wsparcie w tych planach nowego Zarządu i nowo powołanego Prezesa naszego Stowarzyszenia - Bernadetty Stępień, wspaniałej koleżanki, wybitnej artystki i kompetentnej działaczki związkowej. Myślę, że ich praca i entuzjazm nadadzą nowy, dobry impuls, który pozwoli działać i rozkwitać SPP przez następne 25 lat.

 

Przepraszam za to, że nie wszystko może ułożyło się na miarę nadziei i zamiarów jakie sobie wyznaczaliśmy na początku naszej przygody z SPP. Ponieważ koledzy obdarzyli mnie funkcją Honorowego Prezesa Stowarzyszenia ? to ze swojej strony deklaruję pomoc i współpracę na miarę swoich sił  i możliwości. Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom za dotychczasową współpracę, a w szczególności wszystkim osobom, które sprawowały funkcje w dotychczasowych Zarządach SPP, a także komisarzom plenerów, które organizowaliśmy.

 

Mając nadzieję, że nadchodzą lepsze czasy dla Stowarzyszenia, życzę Wam wszystkim dużo zdrowia i powodzenia w życiu osobistym i satysfakcji z twórczości artystycznej.

 

Moje serce i dom są dla Was zawsze otwarte.

K r z y s z t o f   K u l i ś

Honorowy Prezes Stowarzyszenia Pastelistów Polskich

z siedzibą w Nowym Sączu