Poniedziałek, 21 Październik 2019 19:31

Nowy Sącz, dnia 10 października 2019 r.

 

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Drodzy Artyści !

W dniu 6 października 2019 r. na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Pastelistów Polskich zostałam wybrana Prezesem Stowarzyszenia. Dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem.

Mam świadomość, że podejmuję się trudnego zadania. Jednak 25 lat działania Stowarzyszenia jest dla mnie zapleczem, które daje mi siłę do podjęcia się przewodniczeniu tak znakomitym artystom zrzeszonym w naszej organizacji. Postaram się jak najlepiej poprowadzić działalność Stowarzyszenia, zrobię co w mojej mocy, aby kontynuować wyznaczone działania przez założycieli, realizować cele zawarte w Statucie SPP oraz zaspokoić oczekiwania Koleżanek i Kolegów.

Po ostatnim okresie "chudym", czego niewątpliwym wyrazem była frekwencja na Walnym Zgromadzeniu (15 osób na ponad 200 członków), światełkiem w tunelu jest fakt, że przysłaliście Państwo pełnomocnictwa do oddawania głosów w Waszym imieniu. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że należy podjąć się kontynuacji działania Stowarzyszenia.

Rozpoczynamy działalność od uporządkowania spraw administracyjnych i prawnych, czyli przejęcia dokumentów, zgłoszenia zmian do KRS, banku, uaktualnienia listy członków i bazy kontaktowej oraz uaktywnienia strony internetowej. Siedzibą naszego Stowarzyszenia pozostaje, przychylne naszej idei i działaniom, Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu, choć planujemy też spotkania członkowskie w innych miastach.

W ostatnim czasie ważyły się losy Stowarzyszenia, co odbiło się również na sytuacji finansowej. Działalność Stowarzyszenia opiera się głównie na składkach członkowskich. Według Statutu jednym z obowiązków członków SPP jest regularne płacenie składek, zaś zaniechanie opłaty skutkuje wygaśnięciem członkostwa.

Walne Zgromadzenie przychyliło się do wniosku o umorzenie zaległych składek do dnia 6.09.2019 r. Jednocześnie wyznaczyliśmy kwotę minimalną 30 zł za rok 2019, płatną do końca grudnia 2019 r. na konto SPP. Jeżeli mają Państwo poczucie, że mogą wpłacić całość składki, będziemy wdzięczni za gest wobec Stowarzyszenia.

Prosimy o sumienne wpłaty składek w kwocie 100 zł za rok 2020 r. (najlepiej na początku roku). Składki te pozwolą na sprawną organizację wystaw, drukowanie katalogów, organizację plenerów i innych wydarzeń.

Prosimy również o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną, podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie jej na adres pocztowy:

Stowarzyszenie Pastelistów Polskich,

ul. Jana Długosza 3,

33-300 Nowy Sącz.

* * *

 

"Łączą nas wspólne zainteresowania i więzi przyjaźni" - Tak na naszym walnym zebraniu powiedział Krzysztof.

Dziękuję Ci w imieniu Społeczności Pastelistów i własnym za 25 lat nieprzerwanej pracy na rzecz Stowarzyszenia. Szanujemy Twoją decyzję i dziękujemy, że zechciałeś przyjąć funkcję Honorowego Prezesa SPP. Chcemy, żeby Stowarzyszenie było jak przed laty grupą przyjaciół wspierających się koleżeńsko i artystycznie

Jako nowy prezes mogę tylko powiedzieć - "Kulisiu, wysoko postawiłeś poprzeczkę". Cieszę się, że jako Honorowy Prezes obiecałeś wspierać nas doświadczeniem i znajomością materii organizacyjnej.

Na koniec zacytuję słowa kolegi Czesława Gałużnego - "Moje serce się raduje, że jesteśmy znowu na początku z tak ogromnym dorobkiem".

 

B e r n a d e t t a  S t ę p i e ń

Prezes Stowarzyszenia Pastelistów Polskich

z siedzibą w Nowym Sączu