Celem Stowarzyszenia Pastelist贸w Polskich jest

 1. Rozwijanie i promowanie malarstwa pastelowego w Polsce.
 2. Propagowanie i prezentowanie polskiego malarstwa pastelowego na 艣wiecie.
 3. Promocja i ochrona tw贸rczo艣ci cz艂onk贸w Stowarzyszenia.
 4. Wsp贸艂organizowanie i wsp贸艂tworzenie rynku pasteli w kraju.
 5. Wsp贸艂praca z podobnymi organizacjami w Europie na 艣wiecie.
 6. Kole偶e艅ska i partnerska wsp贸艂praca ze Zwi膮zkiem Polskich Artyst贸w plastyk贸w oraz innymi zrzeszeniami i zwi膮zkami artystycznymi.
 7. Tworzenie warunk贸w dla towarzyskiej i kole偶e艅skiej wi臋zi cz艂onk贸w Stowarzyszenia.
 8. Wsp贸艂praca Ma艂opolskim Biurem Wystaw Artystycznych w Nowym S膮czu w celu organizacji Og贸lnopolskich Wystaw Pasteli.
 9. Pomoc i wsp贸艂dzia艂anie Stowarzyszenia w rozwijaniu Og贸lnopolskiej Kolekcji Pasteli - prowadzonej przez Muzeum Okr臋gowe w Nowym S膮czu.
 10. Perspektywiczne utworzenie Centrum Pasteli Polskiej z zapleczem hotelowymn i pracowniczym na terenie wojew贸dztwa nowos膮deckiego i w miar臋 mo偶liwo艣ci i rozwoju Stowarzyszenia - tak偶e w innych atrakcyjnych miejscowo艣ciach na terenie kraju.

Stowarzyszenie osi膮ga swoje cele realizuj膮c nast臋puj膮cy program:

 • Propagowanie malarstwa pastelowego we wszystkich mo偶liwych mediach, prasie, TV, prasie oraz szko艂ach
 • Podj臋cie pr贸by wydania w艂asnego pisma lub periodyku po艣wi臋conego zagadnieniom warsztatowym, artystycznym i rynkowym dotycz膮cym malarstwa pastelowego, zamieszczaj膮cemu artyku艂y o problemach 偶ycia Stowarzyszenia, bie偶膮cej informacji oraz sylwetkach wyr贸偶niaj膮cych si臋 malarzy Stowarzyszenia. Nie wyklucza si臋 偶yczliwej informacji o innych dziedzinach sztuki i podobnych Stowarzyszeniach.
 • Podj臋cie przez nauczycieli wychowania plastycznego b臋d膮cych cz艂onkami Stowarzyszenia zaj臋膰 warsztatowych malowania pastelami i historii pasteli.
 • Pomoc Stowarzyszenia w organizowaniu Wystaw Laureatom i indywidualno艣ciom artystycznym wy艂onionym na Og贸lnopolskich Wystawach Pasteli.
 • Pomoc lub wsp贸艂udzia艂 w wydawaniu i redagowaniu katalog贸w zbiorowych i indywidualnych Wystaw Pasteli.
 • Rekomendowanie przez Stowarzyszenie wyr贸偶niaj膮cych si臋 artyst贸w do udzia艂u w Mi臋dzynarodowych Wystawach Pasteli lub uzgodnienie z francuskimi kolegami, 偶e Og贸lnopolskie Wystawy Pasteli b臋d膮 etapem eliminacji artyst贸w do udzia艂u w mi臋dzynarodowych wystawach pasteli lub uzgodnienie z francuskimi kolegami, 偶e Og贸lnopolskie Wystawy Pasteli b臋d膮 etapem eliminacji artyst贸w polskich do wystaw mi臋dzynarodowych.
 • Zamieszczanie informacji o osi膮gni臋ciach artystycznych i wystawach cz艂onk贸w.
 • Dokumentacja dzia艂alno艣ci tw贸rczej koleg贸w- rekomendowanie i wnioskowanie przez Stowarzyszenie kandydatur koleg贸w do odznacze艅, nagr贸d i wyr贸偶nie艅 odpowiednim instancjom.
 • Ustanowienie Nagrody Stowarzyszenia, wr臋czanej na Og贸lnopolskiej Wystawie Pasteli lub innych presti偶owych ekspozycjach.
 • Udzia艂 Stowarzyszenia w Targach Sztuki i znacz膮cych wystawach krajowych
  i zagranicznych.
 • Organizowanie Klub贸w Kolekcjoner贸w Pasteli
  - wsp贸艂praca z pismami i wydawnictwami zajmuj膮cymi si臋 sztuk膮, a w szczeg贸lno艣ci
  z Art.&Business.
 • Wynajdowanie sponsor贸w i odbiorc贸w malarstwa pastelowego
  - pomoc Stowarzyszenia dla koleg贸w bior膮cych udzia艂 w wa偶nych konkursach i wystawach
 • Organizowanie kiermaszy i aukcji pastelowych.
 • Tworzenie "banku" dzie艂 pastelowych cz艂onk贸w Stowarzyszenia.
 • Korespondencja i zbieranie informacji o konkursach, wystawach, przegl膮dach organizowanych poza krajem.
 • Zapraszanie koleg贸w pastelist贸w z innych kraj贸w na wsp贸lne wystawy, plenery i imprezy organizowane przez Stowarzyszenie.
 • Nawi膮zanie wsp贸艂pracy z producentami materia艂贸w do uprawiania malarstwa pastelowego jego i oprawy.
 • Wymiana informacji i do艣wiadcze艅 z ZPAP i innymi stowarzyszeniami.
 • Zapraszanie do udzia艂u we wsp贸lnych wystawach i plenerach wybitnych malarzy pastelist贸w nie b臋d膮cych cz艂onkami Stowarzyszenia
 • Organizowanie plener贸w, wystaw i warsztat贸w pastelowych.
 • Spotkania towarzyskie i wymiana do艣wiadcze艅
 • Uczestniczenie przedstawicieli W艂adz Stowarzyszenia na wernisa偶ach, jubileuszach innych uroczysto艣ciach cz艂onk贸w