Sobota, 31 Pa藕dziernik 2009 14:44

Statut SPP

Rozdzia艂 I Postanowienia og贸lne.

&1.

 1. Organizacja nosi nazw臋: Stowarzyszenie Pastelist贸w Polskich zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jako Organizacja zarejestrowana w S膮dzie posiada osobowo艣膰 prawn膮.
 3. Siedzib膮 Stowarzyszenia i jego w艂adz krajowych jest miasto Nowy S膮cz.

&2.

 1. Terenem dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia jest obszar Rzeczposposlitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie ma prawo powo艂ywania Oddzia艂贸w, K贸艂 lub Grup Kole偶e艅skich w innych miastach i o艣rodkach na terenie kraju, a tak偶e tworzy膰 Domy Tw贸rcze i Plenerowe O艣rodki Warsztatowe.
 3. Stowarzyszenie mo偶e by膰 cz艂onkiem krajowych i mi臋dzynarodowych organizacji o podobnym charakterze dzia艂ania zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

&3.

Stowarzyszenie opiera swoj膮 dzia艂alno艣膰 na kole偶e艅skim porozumieniu si臋 artyst贸w i pracy spo艂ecznej og贸艂u cz艂onk贸w, a tak偶e pomocy wspieraj膮cych je instytucji, sponsor贸w oraz w艂asnej dzia艂alno艣ci gospodarczej. Do prowadzenia swoich spraw mo偶e zatrudnia膰 pracownik贸w.

&4

 1. Stowarzyszenie mo偶e pos艂ugiwa膰 si臋 w艂asnym emblematem lub znakiem graficznym wyr贸偶niaj膮cym je w艣r贸d innych organizacji.
 2. Emblemat zatwierdza si臋 na Walnym Zebraniu Cz艂onk贸w.
 3. Stowarzyszenie mo偶e u偶ywa膰 piecz膮tki pod艂u偶nej i okr膮g艂ej z napisem Stowarzyszenia Pastelist贸w Polskich.

&5

Przynale偶no艣膰 do Stowarzyszenia w 偶adnym wypadku nie ogranicza swobody cz艂onk贸w w r贸wnoczesnym uczestnictwie w innym zwi膮zkach i stowarzyszeniach tw贸rczych, spo艂ecznych lub politycznych.


Rozdzia艂 II Cele Stowarzyszenia i sposoby dzia艂ania

&6.

 1. Rozwijanie i promowanie malarstwa pastelowego w Polsce.
 2. Propagowanie i prezentowanie polskiego malarstwa pastelowego na 艣wiecie.
 3. Promocja i ochrona tw贸rczo艣ci cz艂onk贸w Stowarzyszenia.
 4. Wsp贸艂organizowanie i wsp贸艂tworzenie rynku pasteli w kraju.
 5. Wsp贸艂praca z podobnymi organizacjami w Europie na 艣wiecie
 6. Kole偶e艅ska i partnerska wsp贸艂praca ze Zwi膮zkiem Polskich Artyst贸w plastyk贸w oraz innymi zrzeszeniami i zwi膮zkami artystycznymi.
 7. Tworzenie warunk贸w dla towarzyskiej i kole偶e艅skiej wi臋zi cz艂onk贸w Stowarzyszenia.
 8. Wsp贸艂praca Ma艂opolskim Biurem Wystaw Artystycznych w Nowym S膮czu w celu organizacji Og贸lnopolskich Wystaw Pasteli
 9. Pomoc i wsp贸艂dzia艂anie Stowarzyszenia w rozwijaniu Og贸lnopolskiej Kolekcji Pasteli - prowadzonej przez Muzeum Okr臋gowe w Nowym S膮czu.
 10. Perspektywiczne utworzenie Centrum Pasteli Polskiej z zapleczem hotelowym i pracowniczym na terenie wojew贸dztwa nowos膮deckiego i w miar臋 mo偶liwo艣ci i rozwoju Stowarzyszenia - tak偶e w innych atrakcyjnych miejscowo艣ciach na terenie kraju.

&7

Stowarzyszenie osi膮ga swoje cele realizuj膮c nast臋puj膮cy program:

Ad.1/

 • Propagowanie malarstwa pastelowego we wszystkich mo偶liwych mediach, prasie, TV, prasie oraz szko艂ach.
 • Podj臋cie pr贸by wydania w艂asnego pisma lub periodyku po艣wi臋conego zagadnieniom warsztatowym, artystycznym i rynkowym dotycz膮cym malarstwa pastelowego, zamieszczaj膮cemu artyku艂y o problemach 偶ycia Stowarzyszenia, bie偶膮cej informacji oraz sylwetkach wyr贸偶niaj膮cych si臋 malarzy Stowarzyszenia. Nie wyklucza si臋 偶yczliwej informacji o innych dziedzinach sztuki i podobnych Stowarzyszeniach.
 • Podj臋cie przez nauczycieli wychowania plastycznego b臋d膮cych cz艂onkami Stowarzyszenia zaj臋膰 warsztatowych malowania pastelami i historii pasteli.

Ad.2/

wys艂anie informacji o pracy artystycznej, wystawach organizowanych przez Stowarzyszenie lub z jego udzia艂em do fachowej prasy, galerii i marszand贸w w Europie i na 艣wiecie.

Ad.3./

 • Pomoc Stowarzyszenia w organizowaniu Wystaw Laureatom i indywidualno艣ciom artystycznym wy艂onionym na Og贸lnopolskich Wystawach Pasteli
 • Pomoc lub wsp贸艂udzia艂 w wydawaniu i redagowaniu katalog贸w zbiorowych i indywidualnych Wystaw Pasteli
 • Rekomendowanie przez Stowarzyszenie wyr贸偶niaj膮cych si臋 artyst贸w do udzia艂u w Mi臋dzynarodowych Wystawach Pasteli lub uzgodnienie z francuskimi kolegami, 偶e Og贸lnopolskie Wystawy Pasteli b臋d膮 etapem eliminacji artyst贸w do udzia艂u w mi臋dzynarodowych wystawach pasteli lub uzgodnienie z francuskimi kolegami, 偶e Og贸lnopolskie Wystawy Pasteli b臋d膮 etapem eliminacji artyst贸w polskich do wystaw mi臋dzynarodowych
 • Zamieszczanie informacji o osi膮gni臋ciach artystycznych i wystawach cz艂onk贸w
 • Dokumentacja dzia艂alno艣ci tw贸rczej koleg贸w- rekomendowanie i wnioskowanie przez Stowarzyszenie kandydatur koleg贸w do odznacze艅, nagr贸d i wyr贸偶nie艅 odpowiednim instancjom
 • Ustanowienie Nagrody Stowarzyszenia, wr臋czanej na Og贸lnopolskiej Wystawie Pasteli lub innych presti偶owych ekspozycjach

Ad.4/

Udzia艂 Stowarzyszenia w Targach Sztuki i znacz膮cych wystawach krajowych i zagranicznych

 • Organizowanie Klub贸w Kolekcjoner贸w Pasteli
 • wsp贸艂praca z pismami i wydawnictwami zajmuj膮cymi si臋 sztuk膮, a w szczeg贸lno艣ci z Art.&Business
 • wynajdowanie sponsor贸w i odbiorc贸w malarstwa pastelowego
 • pomoc Stowarzyszenia dla koleg贸w bior膮cych udzia艂 w wa偶nych konkursach i wystawach
 • organizowanie kiermaszy i aukcji pastelowych
 • utworzenie "banku" dzie艂 pastelowych cz艂onk贸w Stowarzyszenia

Ad.5/

 • Korespondencja i zbieranie informacji o konkursach, wystawach, przegl膮dach organizowanych poza krajem
 • Zapraszanie koleg贸w pastelist贸w z innych kraj贸w na wsp贸lne wystawy, plenery i imprezy organizowane przez Stowarzyszenie
 • nawi膮zanie wsp贸艂pracy z producentami materia艂贸w do uprawiania malarstwa pastelowego jego i oprawy

Ad.6/

 • Wymiana informacji i do艣wiadcze艅 z ZPAP i innymi stowarzyszeniami
 • Zapraszanie do udzia艂u we wsp贸lnych wystawach i plenerach wybitnych pastelist贸w nie b臋d膮cych cz艂onkami stowarzyszenia

Ad.7/

 • Organizowanie plener贸w, wystaw i warsztat贸w pastelowych
 • Spotkania towarzyskie i wymiana do艣wiadcze艅
 • Uczestniczenie przedstawicieli W艂adz Stowarzyszenia na wernisa偶ach, jubileuszach innych uroczysto艣ciach cz艂onk贸w

Ad 8/

 • W艂膮czenie si臋 cz艂onk贸w Stowarzyszenia do organizacji Og贸lnopolskich Wystaw Pasteli
 • Pomoc cz艂onk贸w Stowarzyszenia do organizacji Og贸lnopolskich Wystaw Pasteli
 • Pomoc cz艂onk贸w stowarzyszenia w zorganizowaniu pokaz贸w i propagowania Og贸lnopolskich Wystawy pasteli na terenie swojego zamieszkania

Ad.9/

Wzbogacenie i umacnianie przez Stowarzyszenie Og贸lnopolskiej kolekcji pasteli poprzez dary lub preferencyjn膮 sprzeda偶 swych prac Muzeum Okr臋gowemu w Nowym S膮czu
Ad.10/

 • dzia艂ania w celu realizacji idei powo艂ania Centrum Pasteli Polskiej
 • dobrowolne sk艂adki na ten cel
 • dobrowolne przekazanie prac na aukcj臋 lub kiermasz, z kt贸rych doch贸d lub jego cz臋艣膰 b臋dzie przeznaczony na Centrum

Rozdzia艂 III Cz艂onkowie Stowarzyszenia

&8

Cz艂onkowie Stowarzyszenia dziel膮 si臋 na:

 • Cz艂onkowie Zwyczajnych - Za艂o偶ycieli.
 • Cz艂onk贸w Zwyczajnych.
 • Cz艂onk贸w Wspieraj膮cych.
 • Cz艂onk贸w Honorowych.

&9

 • Cz艂onkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia mo偶e zosta膰 artysta profesjonalny, uprawiaj膮y malarstwo pastelowe w cz臋艣ci lub ca艂o艣ci swojej tw贸rczo艣ci, uznaj膮cy i przyjmuj膮cy za swoje cele i program zawarty w statucie Stowarzyszenia.
 • Prawo ubiegania si臋 o cz艂onkostwo w Stowarzyszeniu maj膮 pe艂noletni obywatele polscy zamieszkali w kraju i za granic膮. Polacy innego obywatelstwa oraz arty艣ci cudzoziemscy zamieszkali na sta艂e w Polsce.
 • Godno艣膰 Cz艂onka Zwyczajnego - Z艂o偶yciela przys艂uguje arty艣cie zakwalifikowanemu do udzia艂u w Og贸lnopolskiej Wystawie Pasteli w nowym S膮czu, kt贸ry bior膮c osobisty udzia艂 w Zebraniu Za艂o偶ycielskim lub deklaruj膮c pisemne akces do Stowarzyszenia umo偶liwi艂 zwi膮zanie si臋 Komitetu Za艂o偶ycielskiego powo艂uj膮c Stowarzyszenie.
 • Cz艂onkiem Zwyczajnym mo偶na zosta膰 poprzez:
  - zakwalifikowanie si臋 do Og贸lnopolskiej Wystawy pasteli z jednoczesnym akcesem do Stowarzyszenia
  - rekomendacj臋 lub wprowadzenie przez dw贸ch Cz艂onk贸w Zwyczajnych.
 • Wszystkich cz艂onk贸w zatwierdza Zarz膮d i rada kole偶e艅ska w sk艂adzie plenarnym
 • 6. Decyduj膮cym g艂osem za i przeciw kandydaturom do stowarzyszenia dysponuje Prezes Stowarzyszenia.

&10

 • Cz艂onkiem wspieraj膮cym mo偶e by膰 osoba fizyczna lub prawna popieraj膮ca cele stowarzyszenia i udzielaj膮ca mu pomocy finansowej, rzeczowej lub organizacyjnej.
 • Cz艂onkowie wspieraj膮cy, Zbiorowi (osoba prawna) uczestnicz膮 w dzia艂alno艣ci stowarzyszenia poprzez swoich reprezentant贸w.
 • Przyjmowanie Cz艂onk贸w wspieraj膮cych nast臋puje na podstawie Uchwa艂y Zarz膮du Stowarzyszenia, po z艂o偶eniu przez zainteresowanych pisemnego zg艂oszenia zadeklarowan膮 form膮 pomocy lub zobowi膮zaniami wobec Stowarzyszenia.

&11

 • Cz艂onkiem Honorowym Stowarzyszenia mo偶e zosta膰 osoba, kt贸ra po艂o偶y艂a wybitne zas艂ugi dla Stowarzyszenia, propagowania jego cel贸w i dla rozwoju sztuki, w tym malarstwa pastelowego pastelowego szczeg贸lno艣ci
 • Godno艣膰 Cz艂onka Honorowego nadaje Walne Zebranie lub walny Zjazd Cz艂onk贸w Stowarzyszenia na wniosek Prezesa lub Rady Kole偶e艅skiej.
 • Cz艂onkowie honorowi zwolnieni s膮 od p艂acenia sk艂adek cz艂onkowskich

&12

Cz艂onkowie Zwyczajni i Honorowi maj膮 prawo do;

 • Czynnego i biernego wyboru do w艂adz Stowarzyszenia.
 • Oceny dzia艂alno艣ci Cz艂onk贸w Stowarzyszenia i jego w艂adz.
 • Udzia艂u we wszystkich przedsi臋wzi臋ciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 • Korzystania z wszystkich preferencji i zobowi膮za艅 wobec cz艂onk贸w okre艣lonych w Statucie Stowarzyszenia.

&13

Cz艂onkowie Wspieraj膮cy maj膮 wszystkie przywileje Cz艂onk贸w Zwyczajnych, Honorowych za wyj膮tkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

&14

Obowi膮zkiem Cz艂onk贸w Stowarzyszenia jest:

 • Aktywny udzia艂 w realizacji cel贸w wytyczonych przez Statut i program Stowarzyszenia oraz uchwa艂y Walnego Zebrania Cz艂onk贸w Stowarzyszenia i jego w艂adz.
 • Przestrzeganie norm kole偶e艅skiego i organizacyjnego wsp贸艂偶ycia i wsp贸艂pracy
 • Rzetelne wywi膮zywanie si臋 z przyj臋tych na siebie obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przydzielonych zada艅 lub funkcji
 • Regularne p艂acenie sk艂adek.

&15

Cz艂onkostwo wygasa na skutek;

 • Dobrowolnego wyst膮pienia ze Stowarzyszenia zg艂oszonego Zarz膮dowi na pi艣mie.
 • 艢mierci cz艂onka.
 • Nieusprawiedliwionego p艂acenia sk艂adek przez okres jednego roku.
 • D艂ugotrwa艂ego nie uczestniczenia w dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia.
 • Wykluczenia za drastyczne z艂amanie zasad kole偶e艅skich, sprzeniewierzenia wsp贸lnego dobra lub dzia艂alno艣膰 na szkod臋 wsp贸lnego dobra lub dzia艂alno艣膰 na szkod臋 Stowarzyszenia.
 • Decyzj臋 o wykluczeniu podejmuje Zarz膮d stowarzyszenia lub Rada Kole偶e艅ska na wniosek Prezesa lub innych Cz艂onk贸w Zarz膮du.
 • Odwo艂anie od decyzji o wykluczeniu rozpatruje Rada Kole偶e艅ska, a ostateczn膮 instancj膮 jest Walne Zebranie lub Zjazd Cz艂onk贸w Stowarzyszenia.

Rozdzia艂 IV W艂adze Stowarzyszenia i Struktura Organizacyjna

W艂adzami Stowarzyszenia s膮 W艂adze Krajowe i W艂adze Oddzia艂贸w;

 • W艂adzami krajowymi Stowarzyszenia s膮 Walne Zebranie cz艂onk贸w lub Zjazd Delegat贸w
  - Krajowa Rada Kole偶e艅ska
  - Prezes Stowarzyszenia
  - Zarz膮d Stowarzyszenia
  - Komisja Rewizyjna

&17

Kadencja W艂adz Stowarzyszenia trwa trzy lata ich wyb贸r obywa si臋 w g艂osowaniu tajnym lub jawnym w zale偶no艣ci od podstawowego Walnego Zebrania lub Zjazdu Zarz膮dowi i Komisji Rewizyjnej przys艂uguje prawo "dokooptowania" cz艂onk贸w w miejsce ust臋puj膮cych w czasie trwania Kadencji, jednak w liczbie nie wi臋kszej ni偶 1/3 sk艂adu wybranego przez Walne Zebranie lub Zjazd

&18


Walne Zebranie lub Zjazd Stowarzyszenia:

 • Najwy偶sz膮 W艂adz膮 Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Cz艂onk贸w lub Zjazd Delegat贸w (przez Walne Zebranie Cz艂onk贸w rozumie si臋 spotkanie wi臋kszo艣ci aktualnie zarejestrowanych Cz艂onk贸w przez Zjazd Delegat贸w, zebranie si臋 przedstawicieli /delegat贸w/ wybranych przez Oddzia艂y i /Ko艂a Stowarzyszenia
 • Walne Zebrania lub Zjazdy mog膮 by膰 zwyczajne lub nadzwyczajne
 • Zwyczajne Walne Zebranie lub Zjazd odbywa si臋 nie rzadziej ni偶 dwa razy w kadencji i zwo艂ywane s膮 przez Zarz膮d

&19

Nadzwyczajne Walne Zebranie lub Zjazd mo偶e by膰 zwo艂ywane na wniosek:

 • Zarz膮du.
 • Komisji Rewizyjnej.
 • 1/2 cz艂onk贸w i obraduje nad sprawami, dla kt贸rych zosta艂 zwo艂any

&20

Uchwa艂y W艂adz Stowarzyszenia zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w przy obecno艣ci przynajmniej po艂owy cz艂onk贸w chyba, 偶e przepisy Statutu lub zatwierdzony Regulamin okre艣lonej procedury stanowi inaczej:

 • je偶eli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu w艂adzy nie uczestniczy co najmniej po艂owa liczby cz艂onk贸w, w贸wczas drugim terminie posiedzenia uchwa艂y mog膮 by膰 podj臋te wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w oddanych przez cz艂onk贸w obecnych.

Drugi termin powinien by膰 podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie mo偶e by膰 wyznaczony wcze艣niej ni偶 po up艂ywie co najmniej p贸艂 godziny po pierwszym terminie

 • postanowienia w/w nie stosuje si臋 do uchwa艂y dotycz膮cej zmiany Statutu i rozwi膮zania Stowarzyszenia.

& 21

Do kompetencji Walnego Zebrania lub Zjazdu nale偶y:

 • Uchwalenie programu dzia艂alno艣ci stowarzyszenia
 • Wyb贸r W艂adz Stowarzyszenia
  - Prezesa
  - Zarz膮du
  - Rady Kole偶e艅skiej
  - Komisji Rewizyjnej
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda艅 przedk艂adanych przez w艂adze Stowarzyszenia i Komisj臋 Rewizyjn膮, udzielenie absolutorium ust臋puj膮cemu Zarz膮dowi
 • Nadawanie i godno艣ci cz艂onka Honorowego Stowarzyszenia
 • Rozpatrywanie odwo艂a艅 od decyzji o skre艣leniu ze Stowarzyszenia
 • Uchwalenie wysoko艣ci sk艂adek cz艂onkowskich
 • Zatwierdzenie sprawozda艅 finansowych bud偶etu Stowarzyszenia
 • Rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich innych spraw wniesionych przez Zarz膮d
 • Ustosunkowanie si臋 do spraw wniesionych przez cz艂onk贸w do porz膮dk贸w Walnego Zebrania
 • Podjecie uchwa艂y w sprawie rozwi膮zania Stowarzyszenia

& 22

Sprawy zwi膮zane ze zmianami w Statucie dokonywane s膮 na Nadzwyczajnych Zebraniach po艣wi臋conych Statutowi Stowarzyszenia

&23

 • Zarz膮d zawiadamia o Walnym Zebraniu przynajmniej jeden miesi膮c przed wyznaczonym terminem
 • Pierwsze Walne Zebranie zwo艂uje Komitet Za艂o偶ycielski Stowarzyszenia Pierwsze Walne Zebranie zatwierdza Statut Stowarzyszenia

& 24

Zarz膮d Stowarzyszenia

 • Zarz膮d Stowarzyszenia sk艂ada si臋 z Prezesa i 7 -11 cz艂onk贸w Zarz膮du
 • Prezes jest wybierany przez Walne Zebranie lub zjazd w wyborach bezpo艣rednich
 • Walne zebranie wybiera cz艂onk贸w Zarz膮du w ilo艣ci ustalonej przed przyst膮pieniem do g艂osowania
 • Nowo wybrany prezes ma prawo rekomendowania Walnemu Zebraniu swoich kandydat贸w do Zarz膮du.
 • Bezpo艣rednio po wyborach Zarz膮d konstytuuje si臋 wybieraj膮 ze swego grona jednego lub dw贸ch Wiceprezes贸w, Skarbnika i Sekretarza
 • Posiedzenie Zarz膮du odbywaj膮 si臋 w miar臋 potrzeby nie rzadziej jednak ni偶 osiem razy w roku

&25

 • Zarz膮d kieruje dzia艂alno艣ci膮 Stowarzyszenia w okresie mi臋dzy Walnymi Zebraniami lub Zjazdami
 • Do kompetencji Zarz膮du nale偶y:
  - Kierowanie bie偶膮c膮 dzia艂alno艣ci膮 Stowarzyszenia zgodnie z liter膮 Statutu i przyj臋tym programem oraz Uchwa艂ami Walnych Zebra艅
  - Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn膮trz
  - Opracowywanie propozycji programowych dla walnego Zebrania lub Zjazdu
  - Opracowanie i realizacja plan贸w i bud偶etu
  - przedk艂adanie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci oraz wniosk贸w Walnemu Zebraniu
  - przyjmowanie oraz skre艣lanie cz艂onk贸w
  - przedstawienie i proponowanie Walnemu Zebraniu kandydatur na Cz艂onk贸w Honorowych Stowarzyszenia
  - Zwo艂ywanie i przygotowywanie walnych Zebra艅 i Zjazd贸w
  - decydowanie we wszystkich innych sprawach nie zastrze偶onych do kompetencji Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej

& 26

Prezes Stowarzyszenia:

 • Prezes stowarzyszenia kieruje zarz膮dem oraz przewodniczy Radzie Kole偶e艅skiej
 • Prezes reprezentuje stowarzyszenie na zewn膮trz
 • W wypadku podejmowania przez Zarz膮d decyzji w formie g艂osowania. G艂os Prezesa jest decyduj膮cym
 • Prezes ma prawo veta przy przyjmowaniu lub skre艣laniu Cz艂onk贸w
 • W razie ust膮pienia Prezesa w toku kadencji lub niemo偶no艣ci pe艂nienia przez niego funkcji, Rada Kole偶e艅ska wybiera ze swego grona Prezesa na okres do najbli偶szego Zebrania lub Zjazdu.

& 27

Krajowa Rada Kole偶e艅ska

 • Krajowa Rada kole偶e艅ska jest wybrana po wyborze Prezesa i Zarz膮du w sk艂adzie ustalonym przez Walne Zebranie lub Zjazd
 • Rada Kole偶e艅ska jest organem doradczym i opiniotw贸rczym Stowarzyszenia

&28

Do kompetencji Krajowej Rady Kole偶e艅skiej nale偶y;

 • Coroczna ocena dzia艂alno艣ci Zarz膮du i udzielenie mu absolutorium na podstawie sprawozda艅
 • Rozpatrywanie odwo艂a艅 od uchwa艂 Zarz膮du dotycz膮cych cz艂onkostwa w stowarzyszeniu
 • Rozstrzyganie spraw spornych i kole偶e艅skich
 • Powo艂ywanie na wniosek Prezesa zespo艂贸w problemowych oraz Rady Artystycznej
 • Ustanowienie i ustalanie wyr贸偶nie艅, nagr贸d, odznak honorowych oraz wnioskowanie o nadanie cz艂onkostwa honorowego
 • Posiedzenia Rady Kole偶e艅skiej odbywaj膮 si臋 w miar臋 potrzeby - nie rzadziej jednak ni偶 raz na kwarta艂 i zwo艂ywane s膮 przez Prezesa Stowarzyszenia, kt贸ry jej przewodniczy.

&29

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

 • Komisja rewizyjna sk艂ada si臋 z 3 cz艂onk贸w, kt贸rzy wybieraj膮 z pomi臋dzy siebie przewodnicz膮cego.
 • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale偶y:
 • badanie ca艂okszta艂tu dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia pod wzgl臋dem merytorycznym i finansowym.
  - sk艂adanie Walnemu Zebraniu lub Zjazdowi sprawozda艅, wnioskowanie o udzielenie absolutorium ust臋puj膮cemu Zarz膮dowi
  - wnioskowanie o zwo艂anie Nadzwyczajnego Zebrania lub Zjazdu

Rozdzia艂 V Maj膮tek i fundusze

&30

Maj膮tek Stowarzyszenia stanowi mienie ruchome, nieruchomo艣ci i fundusze

&31

Na fundusze stowarzyszenia sk艂adaj膮 si臋:

 1. Sk艂adki cz艂onkowskie.
 2. Dotacje od organizacji spo艂ecznych, instytucji oraz sponsor贸w na zadania Statutowe
 3. Darowizny od os贸b fizycznych i prawnych.
 4. Dobrowolne opodatkowanie si臋 cz艂onk贸w na rzecz Stowarzyszenia z tytu艂u sprzeda偶y ich prac na organizowanych aukcjach, kiermaszach oraz z przyj臋tych zlece艅 na us艂ugi plastyczne.
 5. Dochody w艂asne z prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej.

&32

Umowy, zobowi膮zania, pe艂nomocnictwa i inne akty prawne w imieniu stowarzyszenia podpisuj膮 dwaj Cz艂onkowie Zarz膮du 艂膮cznie.


Rozdzia艂 VI Przepisy ko艅cowe

&33

Uchwa艂y w tej sprawie zmiany Statutu oraz rozwi膮zania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie lub Zjazd wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w przy obecno艣ci przynajmniej po艂owy uprawnionych do g艂osowania.

&34

Walne Zebrania lub Zjazdy, Zebrania Oddzia艂贸w, posiedzenia Rady Kole偶e艅skiej opieraj膮 si臋 na Regulaminach Pracy tych instancji - zatwierdzonych przez pierwszy Zjazd lub Zebranie Cz艂onk贸w Stowarzyszenia.

&35

Po podj臋ciu Uchwa艂y o powo艂aniu Oddzia艂贸w lub K贸艂 spos贸b ich funkcjonowania b臋dzie okre艣lony specjalnym Regulaminem i Aneksem w Statucie